Download Driver

I. Driver cho máy in mã vạch:

1. Download Driver máy in mã vạch  Godex ( EZ 1100+, EZ-1105, EZ-2200+, EZ-2300+, EZ-6300 ...)

2. Download Driver máy in mã vạch Godex Win 64bit

3. Download Driver máy in mã vạch TSC

II. Phần mềm thiết kế tem nhãn, in mã vạch

1. Phần mềm in mã vạch cho máy Godex Qlabel IV Ver 1.19

2. Hướng dẫn sử dụng Qlabel IV

3. Download Phần mềm in mã vạch Bartender 9.01

4. Download Phần mềm in mã vạch Golabel

III. Máy in hóa đơn TAWA

1. Driver máy in hóa đơn TAWA PRP 085i, PRP-085e, PRP-085 Mini

2. EthernetIP Tool  TAWA PRP 085i Mạng LAN

IV. Máy in hóa đơn Birch:

1. Driver Máy in hóa đơn Birch

2. Driver máy in hóa đơn Birch( 64bit)

V. Thiết bị kiểm kho:

1. Download Hướng dẫn sử dụng Cipherlab

2. Download phần mềm AG8000N kết nối Cipherlab với máy tính

3. Chương trình cộng dồn danh cho CPT8000