Danh mục sản phẩm

Camera zoom

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Camera vantech EFFIO VT – 30X
- 1/3" Sony CCD. - High Density 1/3” Sony Effio DSP EX-view CCD..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VP-4101
ULTRACLEAR RESOLUTION SONY EFFIO Supports 960H CCD image sensor Horizontal resolution of ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VP-4462
- 1/3" 2.0 Megapixel SONY Progressive Scan CCD - Powerful 18x o..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
- 1/3” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
- 1/3” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 500 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3300
- 1/3" SONY Color CCD . - Resolution: Color Mode: 480 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3300L
- 1/3" SONY Color CCD . - High Resolution: Color Mode: 540 TV L..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3310
- 1/3" SONY Color CCD . - Resolution: Color Mode: 540 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3311
- 1/3" SONY Color CCD . - High Resolution: Color Mode: 600 TV L..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3350S
- 1/3" SONY Color CCD . - High Resolution: Color Mode: 540 TV L..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3350SI
- 1/3" SONY Color CCD . - Resolution: Color Mode: 480 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3400
- 1/3" SONY Color CCD . - High Resolution: Color Mode: 600 TV L..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-3400S
- 1/3" SONY Color CCD . - Resolution: Color Mode: 480 TV Lines ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-5700
- 1/3" SONY Color CCD . - High Resolution: Color Mode: 600 TV L..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Camera vantech VT-9110
- 1/4” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
5,200,000 vnđ
Trước thuế: 5,200,000 vnđ
Camera vantech VT-9112
- 1/4” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
9,200,000 vnđ
Trước thuế: 9,200,000 vnđ
Camera vantech VT-9210
- 1/3” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
13,000,000 vnđ
Trước thuế: 13,000,000 vnđ
Camera vantech VT-9310
- 1/3” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
13,000,000 vnđ
Trước thuế: 13,000,000 vnđ
Camera vantech VT-9311
- 1/3” SONY Super HAD CCD . - Resolution of 480 TV Lines ..
13,600,000 vnđ
Trước thuế: 13,600,000 vnđ
Camera vantech VT-9400IR
- 1/3” SONY Effio. - Resolution of 650 TV Lines - 3..
15,200,000 vnđ
Trước thuế: 15,200,000 vnđ